bogie axle

  • Bogie axle

    ແກນ Bogie

    Bogie ເວົ້າຫຼືກອງເພົາແມ່ນຊຸດຂອງການໂຈະທີ່ມີເພົາພໍດີພາຍໃຕ້ລົດພວງເຄິ່ງຫລືລົດບັນທຸກ. Bogie axle ປົກກະຕິແລ້ວມີສອງເພົາເວົ້າ / spider ຫລືສອງເພົາ drum.Axles ມີຄວາມຍາວທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊິ່ງຂື້ນກັບຄວາມຍາວຂອງລົດພ່ວງຫລືລົດບັນທຸກ. ລົດຕັ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງແກນ bogie ແມ່ນ 24Ton, 28Ton, 32Ton, 36Ton.Many ຜູ້ໃຊ້ມັກເອີ້ນວ່າ super super. 25T, Super 30T, ແລະ Super 35T.